Szukaj
  • eliza duda

Sprawdź kto tankuje Ci bak.

Interpretacja ogólna z dnia 15 lutego 2021 r. dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

Interpretacja uwzględnia tezy wyroku TSUE w sprawie C-235/18 Vega International a zdaniem MF dzięki niej ustalenie charakteru transakcji dla celów VAT stanie się prostsze 😊😊😊

Według MF transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana jako świadczenie sprzedaży usług finansowych, opodatkowanych stawką ZW (bez możliwości odliczenia VAT od zakupionego paliwa), jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

1. Nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw.

2. Odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa jego ilości, jakości, momencie zakupu i sposobie wykorzystania.

3. Odbiorca ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa.

Rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć paliwo.

Jednocześnie wszystkie dotychczasowe interpretacje indywidualne w sprawach kart paliwowych utraciły moc ochronną dla podatników.#kartypaliwowe #zwrotvat #VAT #routex #euroshell #podatki #eurowag #orlen #edis #biurorachunkowe

59 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące przedłużenia obowiązków sprawozdawczych w następującym zakresie: ✅złożenie deklaracji oraz zapłata podatku CIT-8 za 2020 rok