Szukaj
  • eliza duda

Czy znasz dobrze przepisy?

Czy wiesz, że dokonując lub przyjmując płatność za towar gotówką o wartości co najmniej 10 000 euro stajesz się podmiotem obowiązanym zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

#savings #CIT #VAT #zwrot #podatek #podatki #księgowość #tychy #edis #biurorachunkowe

47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące przedłużenia obowiązków sprawozdawczych w następującym zakresie: ✅złożenie deklaracji oraz zapłata podatku CIT-8 za 2020 rok