Szukaj
  • eliza duda

Błędy istotne oraz nieistotne w rachunkowości. Problemy z kwalifikacją.

Jeżeli rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, to błąd popełniony w danym roku, wykryty po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznany przez jednostkę za istotny, wymaga korekty w księgach rachunkowych tegoż roku a co za tym idzie należy zmienić sprawozdanie finansowe. Natomiast błąd nieistotny można ująć w księgach rachunkowych bieżącego roku. (i już się nie martwić)

Podczas ustalaniu poziomu istotności dla popełnionych błędów można przyjąć następujące kryteria: 0,5%-1% sumy bilansowej, 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, 1%-2% kapitałów własnych, 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży.

Proszę zwrócić uwagę, że powyższe wielkości nie wynikają z żadnych przepisów. Można się nimi posiłkować ale to kierownik jednostki powinien ostatecznie podjąć decyzję czy popełniony błąd jest istotny czy nie.


#savings #CIT #VAT #zwrot #podatek #podatki #księgowość #tychy #edis #biurorachunkowe

84 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące przedłużenia obowiązków sprawozdawczych w następującym zakresie: ✅złożenie deklaracji oraz zapłata podatku CIT-8 za 2020 rok